Previous Image SE Asia Next Image

Southeast Asia 118

Kowloon

Star Ferry.